User stories – przykłady, użycie

Kasia Wolska on 4 lipca 2017

User stories to krótki opis cech i właściwości systemu, które wyrażane są przez potrzebę użytkownika. Wykorzystuje się je w procesach developmentu produktu, w ramach tzw. metodyki Agile (zwinnej) do określenia funkcji i wytwarzanej wartości dla użytkownika. User stories powstają jako efekt współpracy pracy pomiędzy klientem, określającym wymagania i wizję produktu, a zespołem projektowym agregującym i weryfikującym informacje.

Czytaj więcej