Jak z pomocą abstrakcji Trailblazera lepiej uporządkować logikę biznesową aplikacji?

Marcin Lazar on 25 stycznia 2018

folders logic

Trailblazer to typowy framework, który do podstawowego wzoru MVC dodaje kolejne poziomy abstrakcji. Ma on o wiele lepsze rozwiązania technologiczne od railsów oraz zdefiniowaną wewnętrzną konwencję, której należy się trzymać. O Trailblazerze można dużo napisać, jednak artykuł ten nie jest tutorialem, który pokazuje, jak należy pisać kod. Moim celem jest pokazanie organizacji struktury aplikacji i logiki biznesowej kodu.

Czytaj więcej

Testerskie rozmowy: Testowanie eksploracyjne – kiedy jest ważne?

Karolina Tomaszyk on 28 września 2017

Testowanie eksploracyjne zwane także testowaniem ad-hoc pozwala na jednoczesne uczenie się aplikacji przez testera oraz weryfikację jej poprawnego działania. Ten rodzaj testów jest przeciwieństwem dla testów skryptowych. Warto skorzystać z tej metody testowania, gdy w danym projekcie brakuje kompletu informacji o aplikacji jak np. szczegółowa specyfikacja. Osobiście nie znam testera, który nawet nieświadomie nie skorzystałby z tej metody.

Czytaj więcej

Jak pisać scenariusze testów aplikacji?

Karolina Tomaszyk on 6 września 2017

Scenariusze testowe pozwalają zweryfikować poprawność testowanego oprogramowania, a także sprawdzić czy założone w specyfikacji projektowej procesy biznesowe zostały zaimplementowane poprawnie. Innymi słowy jest to ciąg akcji pozwalających na przeprowadzenie testu. Główną istotą podczas tworzenia scenariuszy testowych jest skupienie się na najważniejszych obszarach aplikacji z punktu widzenia użytkownika końcowego.

Czytaj więcej