Jakie informacje software house potrzebuje aby wycenić projekt?

Appchance on 6 grudnia 2017

Briefing

Prawidłowe określenie wymagań potrzebnych do stworzenia produktu pozwala software housowi stworzyć wycenę dla klienta. To od ilości i jakości przesłanych informacji zależy dokładność szacowania. Przy tworzeniu wycen Project Manager konsultuje projekt ze specjalistami z teamu, którzy na podstawie doświadczeń zakładają potrzebny czas.

Ustalenia pomiędzy klientem a wykonawcą owocują następnie stworzeniem specyfikacji funkcjonalnej, czyli dokumentu opisującego cechy i funkcjonalności aplikacji. Może być on również dostarczony software housowi i wtedy cały proces jest uproszczony. Specyfikacja staje się podstawą do dalszej współpracy (prócz umowy oczywiście). Prościej rzecz ujmując, określa co dokładnie ma być zrobione i w jaki sposób.

Informacje pod wycenę

Zacznijmy od początku i załóżmy, że jako klient chcemy otrzymać wycenę od realizatora zlecenia i nie posiadamy jeszcze specyfikacji. Odpowiedzi na pytania jakie powinniśmy przesłać zależą od tego czy projekt dotyczy istniejącej aplikacji i jej rozwoju czy stworzenia nowego produktu cyfrowego. Definitywnie należy sobie zadać pytanie – jakie informacje będą potrzebne wykonawcy do zrozumienia sposobu funkcjonowania produktu cyfrowego i jego logiki oraz jakie dane wejściowe pozwolą określić technologię.

Przykładowe informacje, które powinieneś uwzględnić wysyłając zapytanie ofertowe (załóżmy, że naszym produktem będzie aplikacja mobilna) m.in.:

 1. Jaki jest cel aplikacji, kto będzie grupą docelową, jaka jest wizja aplikacji, jaka jest jej logika biznesowa?
 2. Czy istnieje już specyfikacja lub brief funkcjonalny dla planowanego projektu aplikacji?
 3. Na jakie platformy ma zostać zaimplementowana aplikacja?
 4. Na jakie urządzenia aplikacja ma zostać zaprojektowana – tylko na smartfony, czy również na tablety?
 5. Jaki jest zakres planowanego projektu?
  1. Czy projekt składa się jedynie z części mobilnej czy również pojawiają się w nim elementy webowe?
  2. Czy w wycenie należy uwzględnić koszt przygotowania projektu graficznego (czy istnieją już jakieś makiety/szkice ekranów)?
  3. Czy usługi (API) pod aplikację mobilną wraz z dokumentacją zostaną dostarczone, czy powinniśmy je przygotować po stronie realizatora projektu?
  4. Czy wymagany jest panel CMS do zarządzania treścią w aplikacji?
 6. Czy budżet na aplikację jest już określony?
 7. Czy jest ustalony termin realizacji projektu?

Odpowiedzi na powyższe pytania pozwalają na wstępne zdefiniowanie kształtu projektu. Nie stanowią jednak wystarczającej informacji do oszacowania go. Natomiast stają się dobrą bazą do tego, aby pogłębić wiedzę na temat projektu (dodatkowe pytania Project Managera w zależności od udzielonych odpowiedzi) i przesłać wycenę.

Sposoby ustalania ceny

Istnieją dwa podejścia konstruowania kosztorysu: szacunkowa wycena na podstawie danych wejściowych lub rozliczanie czasu w zależności od ilości spędzonych nad projektem godzin. Obydwie metody mają swoje wady i zalety, a ich wybór powinien zależeć od tego jak kompletny jest projekt.

Każda dodatkowa funkcja, zmiana, wymaga poszerzenia zakresu współpracy i wpływa na harmonogram. Jest to dodatkowa praca Project Managera, Developerów oraz Designerów i Testerów, którzy muszą zaprojektować, stworzyć i przetestować daną funkcję. Każdy nowy pomysł skutkuje zatem zaangażowaniem zasobów poza harmonogramem i wiąże się z dodatkową pracą. Dlatego w zależności od stopnia przygotowania koncepcji projektu powinno się stosować różne modele wycen:

Fixed price – polega na szacunkowej wycenie projektu na podstawie danych przedstawionych przez klienta. Jeżeli zakres projektu oraz funkcje produktu są bardzo dobrze określone, istnieje małe ryzyko wprowadzania zmian, a specyfikacja funkcjonalna jest przygotowana, ten model wyceny bardzo dobrze się sprawdza. Stanowi bowiem deklarację, że wykonawca zmieści się w określonym czasie aby dowieźć produkt. Musi zatem bardzo dobrze i precyzyjnie zaplanować zasoby.

Time & material – polega na rozliczaniu projektu na podstawie liczby godzin spędzonych przy projekcie. Jest bardzo dobrą metodą jeżeli klient nie posiada dokładnej specyfikacji funkcjonalnej, a jedynie wizję produktu i jednocześnie występuje duże prawdopodobieństwo zmiany zakresu projektu w trakcie jego trwania. Elastyczność tej metody pozwala eliminować funkcje i rozszerzać je w dowolny sposób bez ryzyka przeszacowania lub niedoszacowania zasobów.

Uwzględniając za i przeciw powyższych podejść, należy się zastanowić jaki sposób rozliczania projektu będzie bardziej odpowiadał naszym potrzebom.

Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego samego poziomu porozumienia z realizatorem zlecenia jest przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej przed wyceną. Czy to we własnym zakresie, czy poprzez wspólne warsztaty. W ten sposób eliminowanie jest potencjalne ryzyko niedoszacowania zasobów przy korzystaniu z modelu fixed price.

Jakie informacje zawiera specyfikacja funkcjonalna

Zastanówmy się zatem czym jest i jakie informacje powinna zawierać specyfikacja. Jest to dokument, który pozwala określić: jaki ma być zakres projektu, jak produkt końcowy ma wyglądać i funkcjonować oraz jakie technologie mają zostać użyte. Najprościej rzecz ujmując tłumaczy: jak ma działać aplikacja i jakie akcje za jej pomocą użytkownik będzie mógł wykonać.

Przechodząc kolejno przez elementy specyfikacji, możemy dostrzec przykładowe sekcje:

 • Opis projektu – cel, zakres projektu, kto odpowiada za jakie elementy,
 • Dostępne materiały (załączniki) – linki do tekstów, mockupów, grafik,
 • Wymagania techniczne – na jakie platformy przeznaczona jest aplikacja oraz na jakie systemy, z jakich integracji aplikacja korzysta, w jaki sposób będzie przebiegała komunikacja pomiędzy frontendem i backendem, w jakich sklepach zostanie opublikowana,
 • Funkcje aplikacji – jakie elementy będzie posiadała aplikacja, czemu będą służyć, jakie akcje użytkownik będzie mógł w nich wykonać, jakie informacje będzie zawierać,
 • Elementy poza zakresem projektu– dodatkowe elementy projektu, które np. są przygotowywane przez inne podmioty jak np. hardware

Specyfikacja jest dokumentem współdzielonym pomiędzy klientem a software house’em. Jest efektem pracy firmy realizującej zlecenie oraz klienta. Im dokładniej go określimy, tym sprawniej będzie przebiegała współpraca.

Sukces projektu w dużej mierze zależy od tego, jak zaangażowany będzie klient i jak dokładne informacje będzie w stanie dostarczyć (niekoniecznie samodzielnie) – podpowiada Krzysztof Dryjański, Project Manager w Appchance.

, , , , , , ,

Przeczytaj również